Հայերեն   English
 
   14.08.2019

Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպանը դատապարտում է Արայիկ Ղազարյանին հանրային հետաքրքրասիրության առարկա դարձնելու Ադրբեջանի քայլերը

Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայտարարություն է տարածել Արայիկ Ղազարյանի դեպքի առթիվ՝ դատապարտելով նրան հանրային հետաքրքրասիրության առարկա և քարոզչական գործիք դարձնելու Ադրբեջանի քայլերը:

Հայտարարության մեջ, մասնավորապես, ասված է.

Օգոստոսի 12-ին ԱՀ Պաշտպանության բանակը պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ նույն օրը ՊԲ զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասից, դեռևս չպարզված հանգամանքներում, մարտական դիրքը լքել է զինծառայող Արայիկ Հայկի Ղազարյանը: Այնուհետև ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացրել են, որ նա Ադրբեջանի տարածքում է՝ հրապարակելով Ա.Ղազարյանի որոշ լուսանկարներ:

Պաշտպանը դատապարտում է ադրբեջանական կողմի քայլերը՝ ուղղված ԱՀ զինծառայողին հանրային հետաքրքրասիրության առարկա և քարոզչական գործիք դարձնելուն: Ադրբեջանի մոտ ավանդական գործելաոճ է դարձել իր տարածքում հայտնված հայազգի քաղաքացիական անձանց և զինծառայողների՝ միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված իրավունքները խախտելը:

Ժնևյան կոնվենցիաները նախատեսում են զինված ընդհարման մեջ գտնվող կողմի տարածքում հայտնված զինվորականների (Ժնևյան 3-րդ կոնվենցիա, հոդված 13) և քաղաքացիական անձանց (Ժնևյան 4-րդ կոնվենցիա, հոդված 27) պաշտպանություն՝ հանրային հետաքրքրասիրությունից: Ըստ էության, այդ մարդասիրական նորմը կարևոր է տվյալ խոցելի խմբին ոչ միայն հանրության հնարավոր բացասական վերաբերմունքից զերծ պահելու, այլ նաև՝ հակամարտության պայմաններում քարոզչական գործիք չդարձնելու տեսանկյուններից:

Այս պայմաններում կարևոր է, որ միջազգային կազմակերպություններն արագ արձագանքեն իրավիճակին և կանխեն Արայիկ Ղազարյանի հանդեպ հետագա հնարավոր իրավախախտումները: Այդ առումով, Պաշտպանը կապի մեջ է պետական և միջազգային պատկան մարմինների հետ՝ պատրաստ լինելով իր լիազորությունների շրջանակներում աջակցել իրավիճակի դրական հանգուցալուծմանը:
   24.06.2019

Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ մրցույթի մասին

Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը (այսուհետ՝ Պաշտպանի աշխատակազմ) հայտարարում է փակ մրցույթ Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:

Պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի արագ արձագանքման գլխավոր մասնագետի պաշտոնն ընդգրկվում է Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 1-ին ենթախմբում:

 

 1. Պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի արագ արձագանքման գլխավոր մասնագետը՝
 • իրականացնում է մակագրված դիմում-բողոքների ուսումնասիրություն, համապատասխան որոշումների, գրությունների նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներ, ներկայացնում դրանք Դեպարտամենտի ղեկավարին.
 • Պաշտպանի և Դեպարտամենտի ղեկավարի հանձնարարությամբ, իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա, իրականացնում է արագ արձագանքումներ.
 • Պաշտպանի հանձնարարությամբ իրականացնում է այցեր հավաքների վայրեր, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ կամ կազմակերպություններ, ներառյալ` հարկադիր պահման վայրեր, զորամասեր, զինվորական հոսպիտալներ, բժշկական և ռազմաբժշկական փորձաքննություն իրականացնող հանձնաժողովներ, կարգապահական վաշտեր, Ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներ, զինկոմիսարիատներ.
 • Պաշտպանի հանձնարարությամբ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Դեպարտամենտի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկություններ, պարզաբանումներ, նյութեր և փաստաթղթեր.
 • իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 • քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ.
 • իրականացնում է Դեպարտամենտի գործառույթներին առնչվող Աշխատակազմի հեռախոսահամարով ստացված տեղեկությունների հավաքագրումը, վերլուծումը.
 • իրականացնում է Պաշտպանի տարեկան հաղորդման, հատուկ կամ արտահերթ զեկույցների համար նյութերի նախապատրաստում և մասնակցում է դրանց մշակման աշխատանքներին.
 • կազմում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 • մասնակցում է Դեպարտամենտի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը.
 • կատարում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ Պաշտպանի լիազորությունների հիման վրա տրված Պաշտպանի հանձնարարությունները.

Գլխավոր մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

 1. Նշված թափուռ պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1) բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ.

2) պետական ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ պետական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

4)          Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի, «Հավաքների ազատության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի, Արցախի Հանրապետության քրեական, քրեական դատավարության օրենսգրքերի, իր լիազորությունների հետ կապված գործող այլ օրենքների, իրավական ակտերի իմացություն.

5) վերլուծական մտածողություն.

6) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշում.

7) սեղմ ժամկետներում հանձնարարությունների կատարում.

8) ժամանակի կառավարում և ճշտապահություն.

9) արդյունավետ հաղորդակցության վարում.

10) հրապարակային խոսքի ներկայացում.

11) քաղաքացիների սպասարկում.

12) թիմային աշխատանք.

13) կառավարման ներածություն.

14) գործողությունների միջոցով ուսուցում.

15) աշխատանքային պլանի մշակում.

16) տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում.

17) ծրագրերի մշակում և կառավարում.

18) որոշումների և փաստաթղթերի նախապատրաստում.

19) հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում.

20) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչի տիրապետում:

 3. Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված փակ մրցույթին կարող են դիմել միայն Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայողները:

4.Դիմողը Պաշտպանի աշխատակազմի քարտուղարություն  պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`

1) Գրավոր դիմում` մրցույթային հանձնաժողովի անունով` նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է.

2) Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ (ների), վկայական (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին:

3) արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին.

5) մեկ լուսանկար` 3X4սմ չափի.

6) անձնագրի պատճենը.

 

5.Դիմողը մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ:

6.Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 17:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

7.Նշված թափուր պաշտոնի համար դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի հուլիսի 15-ը:

8.Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կկայանա 2019 թվականի հուլիսի 16-ին, ժամը` 10:00-ին, Պաշտպանի աշխատակազմի գտնվելու վայրում (ք.Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 1):

   30.05.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

 1. Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը (այսուհետ՝ Պաշտպանի աշխատակազմ) հայտարարում է բաց մրցույթ Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար (Քարտուղարության տեղեկատվության, հասարակայնության հետ կապերի և կադրային հարցերով առաջին կարգի մասնագետ):
 2. Քարտուղարության տեղեկատվության, հասարակայնության հետ կապերի և կադրային հարցերով առաջին կարգի մասնագետի գործառույթներն են՝

1) ապահովել Պաշտպանի և նրա աշխատակազմի գործունեության լուսաբանումը տեղական և միջազգային ԶԼՄ-ների միջոցով.

2) կազմակերպել և իրականացնել հանրային իրազեկմանն ուղղված աշխատանքներ.

3) կազմակերպել Պաշտպանի հաստատության կողմից իրականացվող կոնֆերանսների, սեմինար-քննարկումների, դասընթացների և այլ հանրային միջոցառումների անցկացումը.

4) իրականացնել արտաքին կապերի հաստատմանն ու ամրապնդմանն ուղղված կազմակերպական աշխատանքները.

5) իրականացնել իր գործառույթներից բխող փաստաթղթաշրջանառությունը և վարել կադրերի ռեզերվը.

6) կատարել Պաշտպանի, Գործադիր քարտուղարի այլ հանձնարարություններ, ինչպես նաև իրականացնել պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 1. Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1) առնվազն միջնակարգ կրթություն. 

2) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

3) սույն հայտարարության 10-րդ կետում ներկայացված իրավական ակտերի իմացություն.

4) իր գործառույթներից բխող հմտություններ (համակարգչային հմտություններ, գրավոր և բանավոր հաղորդակցական հմտություններ).

5) տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

6) սեղմ ժամկետներում հանձնարարություններ կատարելու ունակություն.

 1. Դիմորդը Պաշտպանի աշխատակազմի քարտուղարություն (ք. Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 1) պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝
  1) գրավոր դիմում՝ ուղղված Պաշտպանին.
  2) պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.
  3) հայտարարություն պետական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին.
  4) երկու լուսանկար՝ 3×4 սմ չափի.
  5) զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայական (արական սեռի դեպքում):
 2. Դիմորդը փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայանալով անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
 3. Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9:30-ից մինչև 17:30-ը:
 4. Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019 թվականի հունիսի 21-ը:
 5. Մրցույթի թեստավորման (առաջին) փուլն անցկացվելու է 2019 թվականի հունիսի 24-ին, ժամը՝ 10:00-ին, Պաշտպանի աշխատակազմի գտնվելու վայրում (ք. Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 1):
 6. Դիմորդը մրցույթին պետք է ներկայանա անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
 7. Մրցույթի թեստավորման փուլին դիմորդներին տրվելու է 50 թեստային հարցից բաղկացած առաջադրանք, որոնց 60 տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում, դիմորդն անցնելու է հարցազրույցի փուլ: Թեստային հարցերն ընդգրկում են հետևյալ բնագավառները՝
  1) ԱՀ Սահմանադրություն՝ 10 տոկոս.
  2) Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա և Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր՝ 10 տոկոս.
  3) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԱՀ օրենք և «ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրություն՝ 20 տոկոս.
  4) ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված պահանջներից բխող օրենսդրություն, տվյալ դեպքում՝ «Տեղեկատվության ազատության մասին», «Հասարակական կազմակերպությունների մասին», «Արխիվային գործի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներ՝ 20 տոկոս.
  5) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն՝ 40 տոկոս: 
 8. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Պաշտպանի աշխատակազմի Քարտուղարություն (ք. Ստեփանակերտ, Կնունյանցների 1, հեռ. (+374 47) 979049, էլհասցե՝ info@ombudsnkr.am):
 9. Մրցույթի անցկացմանը և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորմանն ու աշխատակարգին առնչվող մանրամասները հստակեցված են ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ 2018թ. մայիսի 16-ի հրամաններով հաստատված «Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցույթի անցկացման կարգով» և «Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգով և աշխատակարգով»:

ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

 

   02.05.2019

Հայտարարություն

փակ մրցույթ Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար
   08.04.2019

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը Շուշիից տեղափոխվել է Ստեփանակերտ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ապրիլի 8-ին Շուշիից տեղափոխվել է Ստեփանակերտ՝ Կնունյանցների 1 շենքի առաջին հարկ, մուտքը՝ Անդրանիկի փողոցից:
Այդ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով Մարդու իրավունքների պաշտպանի հասանելիության և մատչելիության բարձրացման կարևորությունը: Նոր գրասենյակում ավելի հարմար պայմաններ են ստեղծվել քաղաքացիների ընդունելության, ինչպես նաև աշխատակազմի աշխատանքների կազմակերպման համար:
Միևնույն ժամանակ հիշեցնենք, որ 2018 թվականից գործում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեժ գծի 116 անվճար հեռախոսահամարը, որը հասանելի է բոլոր ժամերին:
Ըստ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԱՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի՝ «Պաշտպանն անկախ պաշտոնատար անձ է, որը հետևում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, իսկ սույն օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանմանը, նպաստում է խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնմանը, իրավունքներին ու ազատություններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործմանը»:
«Պաշտպանը բողոքի առկայության դեպքում կամ սեփական նախաձեռնությամբ քննարկում է՝
1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվիրակած լիազորություններն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված՝ մարդու իրավունքների և ազատությունների խախտումները.2) հանրային ծառայության ոլորտում գործող կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների խախտման վերաբերյալ հարցերը, եթե տեղեկություն կա մարդու իրավունքների կամ ազատությունների զանգվածային խախտումների մասին, կամ դա ունի հանրային նշանակություն կամ կապված է այնպիսի անձանց շահերի պաշտպանության անհրաժեշտության հետ, որոնք չեն կարող ինքնուրույն օգտագործել իրենց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության իրավական միջոցները» (15-րդ հոդված, 1-ին մաս):

   01.12.2018

Արցախի ՄԻՊ-ը դատապարտում է Արսեն Բաղդասարյանին հանրային հետաքրքրասիրության առարկա ու քարոզչական գործիք դարձնելուն միտված Ադրբեջանի գործողությունները

Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանում դատապարտված, ԱՀ քաղաքացիական անձ Արսեն Բաղդասարյանի իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ՝ դատապարտելով վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից նրան հանրային հետաքրքրասիրության առարկա ու քարոզչական գործիք դարձնելու դեպքերը:

Հայտարարությունում, մասնավորապես, ասված է.

«2018թ. նոյեմբերի 26-ին ադրբեջանական ԶԼՄ-ները (https://haqqin.az/comics/140435) տարածել են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական անձ, ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գերեվարված և իբր թե «դիվերսիա» կատարելու համար 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արսեն Բաղդասարյանի նամակը՝ ուղղված ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին:

Ըստ լրատվամիջոցների՝ Ա. Բաղդասարյանը դիմել է Ն.Փաշինյանին. «եթե դուք իսկապես հոգ եք տանում Ձեր ժողովրդի մասին, խնդրում եմ, որ երկու կողմերի տառապող մարդկանց ազատ արձակման հարցում Ադրբեջանից Ձեր հակառակորդի հետ ընդհանուր հայտարարի գաք»: Նամակում նշվում է նաև, որ լինելով համանման իրավիճակում՝ ինքը հասկանում է, թե ինչ են զգում ադրբեջանցիները Հայաստանում, և մարդասիրություն ցուցաբերելու կոչ է անում:


Հարկ է նշել, որ կատարվածը բացառիկ չէ, քանի որ 2018թ. փետրվարի 27-ին ադրբեջանական Minval.az լրատվամիջոցը տարածել էր տեսանյութ (http://minval.az/news/123767613), որում Արսեն Բաղդասարյանն ադրբեջաներենով բանաստեղծություն էր արտասանում, այնուհետև նկարագրում իր բանտային հարմարավետ պայմանները՝ նշելով, որ որևէ բռնության չի ենթարկվում այնտեղ:

Արսեն Բաղդասարյանի նկատմամբ պարբերաբար հասարակության ուշադրության կենտրոնացման քաղաքականությունը չի համապատասխանում միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերին: Ժնևյան կոնվենցիաները նախատեսում են զինված ընդհարման մեջ գտնվող կողմի տարածքում հայտնված քաղաքացիական անձանց (Ժնևյան 4-րդ կոնվենցիա, հոդված 27) և զինվորականների (Ժնևյան 3-րդ կոնվենցիա, հոդված 13) պաշտպանություն՝ հանրային հետաքրքրասիրությունից: Ըստ էության, այդ մարդասիրական նորմը կարևոր է տվյալ խոցելի խմբին ոչ միայն հանրության հնարավոր բացասական վերաբերմունքից զերծ պահելու, այլ նաև՝ հակամարտության պայմաններում քարոզչական գործիք չդարձնելու տեսանկյուններից:

ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դատապարտում է կատարվածը և կոչ անում միջազգային հանրությանն ու իրավապաշտպան կառույցներին տեղի ունեցածին տալ համարժեք արձագանք, քանի որ Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար ու հետևողականորեն խախտվում են Արցախի Հանրապետության բնակիչ, քաղաքացիական անձ Արսեն Բաղդասարյանի իրավունքները:

Պաշտպանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ Արցախի Հանրապետությունը շարունակում է հետևողական լինել իր իրավազորության տակ գտնվող Ադրբեջանի Հանրապետության 3 քաղաքացիներին հանրային հետաքրքրասիրությունից զերծ պահելու հարցում՝ հավատարիմ մնալով միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին: Մարդու իրավունքների պաշտպանը պարբերական ուշադրության ներքո է պահում Արցախի Հանրապետությունում ազատազրկված Ադրբեջանի քաղաքացիների խնդիրները և ըստ անհրաժեշտության նրանց հետ հանդիպումներ է ունենում ազատազրկման վայրում»:


ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

   19.11.2018

 «Մարդու իրավունքներն իմ աչքերով» խորագրով մրցույթ Արցախի ՄԻՊ կողմից

Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է լուսանկարների և տեսանյութերի մրցույթ՝ «Մարդու իրավունքներն իմ աչքերով» խորագրով՝ նվիրված ԱՀ Սահմանադրության 12-րդ և Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 70-րդ տարեդարձերին:

Մրցույթն անցկացվում է Թուֆենկյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ Ջուտիթ և Վիկտոր Սարյանների հովանավորությամբ, որոնք լուսանկարների և տեսանյութերի առանձին անվանակարգերում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած մասնակիցներին հատկացնելու են 150,000-ական, երկրորդ հորիզոնականին՝ 100,000-ական, իսկ երրորդ հորիզոնականին՝ 50,000-ական ՀՀ դրամ:

Մրցույթի մասնակցության պայմաններն են՝

 • Մրցույթին կարող են մասնակցել Արցախի Հանրապետության դպրոցների բոլոր աշակերտները.
 • Լուսանկարները և տեսանյութերը պետք է վերաբերեն մարդու իրավունքներին, իսկ թե կոնկրետ ինչ իրավունքի և ինչպիսի դրսևորմամբ՝ թողնվում է հեղինակի հայեցողությանն ու ստեղծագործականությանը.
 • Մրցույթին ներկայացվող լուսանկարի ու տեսանյութի հեղինակը պետք է տվյալ մասնակիցը լինի.
 • Մրցույթին ներկայացվող լուսանկարները և տեսանյութերը չպետք է որևէ տեղ հրապարակված լինեն.
 • Լուսանկարները պետք է ունենան նկարագրություն, իսկ տեսանյութերը՝ վերնագիր, որոնք կարտացոլեն ներկայացվող նյութի հիմնական ասելիքը.
 • Տեսանյութերի տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 րոպեն.
 • Լուսանկարի ծավալը չպետք է գերազանցի 10 MB-ը, իսկ տեսանյութի ծավալը՝ 100 MB-ը.
 • Նկարահանման համար կարելի է օգտագործել ցանկացած սարք.
 • Մեկ մասնակիցը կարող է ուղարկել մեկական լուսանկար և (կամ) տեսանյութ:

Վերոնշյալ պայմաններին չհամապատասխանող հայտերը չեն ընդունվելու:

Մրցույթի ընթացակարգը հետևյալն է՝

 • Լուսանկարներն ու տեսանյութերը պետք է մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 5-ը ուղարկվեն info@ombudsnkr.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ կա՛մ կից ֆայլով, կա՛մ հղմամբ: Նամակի մեջ պետք է նշվի լուսանկարի նկարագրությունն ու տեսանյութի վերնագիրը, հեղինակի անուն ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, դպրոցի անվանումը, հեղինակի բնակության հասցեն և հեռախոսահամարը, իսկ նամակի վերնագրի դաշտում պետք է գրվի մասնակցի անուն ազգանունը և մրցույթի խորագրի անվանումը.
 • Նամակը ստանալուց հետո Պաշտպանի աշխատակազմը պատասխան նամակով կծանուցի մասնակցին հայտի ստացման մասին, այնուհետև տվյալ լուսանկարը կամ տեսանյութը կտեղադրի ՄԻՊ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում՝ https://www.facebook.com/ArtsakhOmbuds/.
 • Դեկտեմբերի 5-ի ժամը 23:59-ի դրությամբ ամփոփվելու են ֆեյսբուքյան էջում տեղադրված լուսանկարների և տեսանյութերի ստացած հավանումները, և ամենաշատ հավանում ստացած 5-ական լուսանկարներն ու տեսանյութերն անցնելու են երկրորդ փուլ.
 • Երկրորդ փուլում մրցութային հանձնաժողովը քննելու է ֆեյսբուքյան օգտատերերի ամենաշատ հավանումներին արժանացած 5-ական լուսանկարներն ու տեսանյութերը՝ խորագրին համապատասխանելիության և ստեղծագործականության չափորոշիչների հիման վրա որոշելով լուսանկարի ու տեսանյութի անվանակարգերի լավագույն 3 հայտերը: Մրցութային հանձնաժողովի կազմում են մի խումբ հանրային գործիչներ Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետություններից և Սփյուռքից՝ ԱՀ երկրորդ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի գլխավորությամբ.
 • Ս.թ. դեկտեմբերի 10-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հայտարարելու է հաղթողների անունները՝ նրանց տրամադրելով նախատեսված մրցանակները:

Մրցույթին ներկայացնելով իրենց լուսանկարներն ու տեսանյութերը՝ մասնակիցները դրանով համաձայնություն են տալիս, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը կարող է տվյալ նյութերն օգտագործել մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող իրազեկման ցանկացած աշխատանքներում:

Լրացուցիչ պարզաբանումների համար պետք է կապվել Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ՝ +374 (0) 47-739047 հեռախոսահամարով կամ info@ombudsnkr.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

 

 

 

ԱՀ ՄԻՊ աշխատակազմ

   07.11.2018

Հայտարարություն

 1. Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը (այսուհետ՝ Պաշտպանի աշխատակազմ) հայտարարում է բաց մրցույթներ Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար (Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետ, Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստ):
 2. Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի գործառույթներն են՝
 • իրականացնում է մակագրված դիմում-բողոքների ուսումնասիրություն, համապատասխան որոշումների, գրությունների նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներ, ներկայացնում դրանք Դեպարտամենտի ղեկավարին.
 • Պաշտպանի և Դեպարտամենտի ղեկավարի հանձնարարությամբ, իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա, իրականացնում է արագ արձագանքումներ.
 • Պաշտպանի հանձնարարությամբ իրականացնում է ըստ անհրաժեշտության այցեր պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և կազմակերպություններ.
 • Պաշտպանի հանձնարարությամբ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Դեպարտամենտի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկություններ, պարզաբանումներ, նյութեր և փաստաթղթեր.
 • իրականացնում է հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող ներպետական օրենսդրության, միջազգային փորձի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային վճիռների և այլ միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, նախապատրաստում է զեկույցներ և տեղեկանքներ.
 • իրականացնում է հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող ներպետական իրավական ակտերում օրենսդրական խնդիրների (բացերի) վերհանում և վերլուծություն, անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստում է համապատասխան պետական մարմիններին ուղղված գրությունների (առաջարկների) նախագծեր.
 • իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն.
 • քաղաքացիներին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ.
 • իրականացնում է Դեպարտամենտի գործառույթներին առնչվող Աշխատակազմի հեռախոսահամարով ստացված տեղեկությունների հավաքագրումը, վերլուծումը.
 • իրականացնում է Պաշտպանի տարեկան հաղորդման, հատուկ կամ արտահերթ զեկույցների համար նյութերի նախապատրաստում և մասնակցում է դրանց մշակման աշխատանքներին.
 • կազմում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
 • մասնակցում է Դեպարտամենտի աշխատանքային ծրագրերի մշակմանը.
 • կատարում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ Պաշտպանի լիազորությունների հիման վրա տրված Պաշտպանի հանձնարարությունները.
 • Առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

3.Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1) բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ.

2) պետական ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ պետական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ համայնքի ղեկավարի տեղակալի, խորհրդականի, մամուլի քարտուղարի, օգնականի և ռեֆերենտի կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

4) Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին», «Էներգետիկայի մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների, իր լիազորությունների հետ կապված գործող այլ օրենքների, իրավական ակտերի իմացություն.

5) վերլուծական մտածողություն.

6) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշում.

7) սեղմ ժամկետներում հանձնարարությունների կատարում.

8) ժամանակի կառավարում և ճշտապահություն.

9) արդյունավետ հաղորդակցության վարում.

10) հրապարակային խոսքի ներկայացում.

11) քաղաքացիների սպասարկում.

12) թիմային աշխատանք.

13) կառավարման ներածություն.

14) գործողությունների միջոցով ուսուցում.

15) աշխատանքային պլանի մշակում.

      16) տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում.

17) ծրագրերի մշակում և կառավարում.

18) որոշումների և փաստաթղթերի նախապատրաստում.

19) հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում.

20) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչի տիրապետում:

 

 1. Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագեը-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի գործառույթներն են՝

1) իրականացնում է Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը՝ «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներին, հաշվապահական  հաշվառման ստանդարտներին և Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը համապատասխան.

2) իր լիազորությունների շրջանակներում ստորագրում է հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը՝ երկրորդ կարգի ստորագրության իրավունքով.

3) իրականացնում է ամսական, եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմման և ամփոփման աշխատանքները.

4) իրականացնում է Աշխատակազմի ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում, մատակարարների հետ փոխադարձ հաշվարկների վերաբերյալ ակտերի կազմում և ձևակերպում.

5) ապահովում է ծախսերի կատարման ընթացքում ծագած թերությունների հայտնաբերումը.

6) իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Պաշտպանի և Գործադիր քարտուղարի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.

7) ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումն ու ներկայացումը համապատասխան մարմիններին.

8) կատարում է Պաշտպանի և Գործադիր քարտուղարի այլ հանձնարարականները.

9) Առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 1. Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1) բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ.   

2) պետական ծառայության պաշտոններում երկու տարվա ստաժ կամ պետական ծառայության առնվազն 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ համայնքի ղեկավարի տեղակալի, խորհրդականի, մամուլի քարտուղարի, օգնականի և ռեֆերենտի կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.

3) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն.

4) Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական  հաշվառման  մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքների, իր լիազորությունների հետ կապված գործող այլ օրենքների, իրավական ակտերի իմացություն.

5) վերլուծական մտածողություն.

6) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշում.

7) սեղմ ժամկետներում հանձնարարությունների կատարում.

8) ժամանակի կառավարում և ճշտապահություն.

9) արդյունավետ հաղորդակցության վարում.

10) թիմային աշխատանք.

11) կառավարման ներածություն.

12) գործողությունների միջոցով ուսուցում.

13) աշխատանքային պլանի մշակում.

      14) տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում.

15) ծրագրերի մշակում և կառավարում.

16) որոշումների և փաստաթղթերի նախապատրաստում.

17) հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում.

18) հաշվապահական համակարգչային ծրագրերին տիրապետում.

19) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչի տիրապետում:

6.Դիմողը Պաշտպանի աշխատակազմի Քարտուղարություն (ք. Շուշի, Հախումյան 28) պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում՝ ուղղված Պաշտպանին.

2) պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները.

3) հայտարարություն պետական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին.

4) երկու լուսանկար՝ 3×4 սմ չափի.

5) զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայական (արական սեռի դեպքում):

 1. Դիմողը փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայանալով անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
 2. Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9:30-ից մինչև 17:30-ը:
 3. Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2018 թվականի ­­­­­­­­­­­­­­­­­նոյեմբերի 25-ն է:
 4. Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքի համար մրցույթն անցկացվելու է 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը՝ 10:00-ին, Պաշտպանի աշխատակազմի գտնվելու վայրում (ք. Շուշի Հախումյան 28):
 5. Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի թափուր հաստիքի համար մրցույթն անցկացվելու է 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը՝ 15:00-ին, Պաշտպանի աշխատակազմի գտնվելու վայրում (ք. Շուշի Հախումյան 28):
 6. Դիմողը մրցույթին ներկայանում է անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
 7. Մրցույթի թեստավորման փուլին դիմորդներին տրվելու է 50 թեստային հարցից բաղկացած առաջադրանք, որոնց 70 տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում, դիմորդն անցնելու է հարցազրույցի փուլ: Թեստային հարցերն ընդգրկում են հետևյալ բնագավառները՝

1) ԱՀ Սահմանադրություն՝ 10 տոկոս.

2) Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա և Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր՝ 10 տոկոս.

3) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ԱՀ օրենք և «ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրություն՝ 20 տոկոս.

4) ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված պահանջներից բխող օրենսդրություն՝ 20 տոկոս.

Աշխատակազմի դեպարտամենտի հանրային ծառայության կազմակերպությունների ոլորտում իրավունքների պաշտպանության հարցերով առաջատար մասնագետի թափուր հաստիքի համար դիմում ներկայացրած անցանց համար թեստային հարցերը կընդգկեն հետևյալ իրավական ակտերը՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին», «Էներգետիկայի մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներ:

Աշխատակազմի քարտուղարության առաջատար մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ-ֆինանսիստի թափուր հաստիքի համար դիմում ներկայացրած անցանց համար թեստային հարցերը կընդգկեն հետևյալ իրավական ակտերը՝ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին», «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական  հաշվառման  մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներ:

5) տրամաբանություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն՝ 40 տոկոս:

 1. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Պաշտպանի աշխատակազմի Քարտուղարություն (ք. Շուշի Հախումյան 28, հեռ. (+374 47) 739046):
 2. Մրցույթի անցկացմանը և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորմանն ու աշխատակարգին առնչվող մանրամասները հստակեցված են ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ 2018թ. մայիսի 16-ի հրամաններով հաստատված «Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցույթի անցկացման կարգով» և «Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգով և աշխատակարգով»:

 

ԱՀ ՄԻՊ աշխատակազմ

07.11.2018թ.

 

   06.06.2018

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՍԵՂՄ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԽԱՂԱՂ ՀԱՎԱՔՆԵՐԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն արտակարգ ռեժիմով հետևել է հունիսի 2-ից 5-ը Ստեփանակերտում տեղի ունեցած խաղաղ հավաքների ընթացքին։

Աշխատակազմի աշխատակիցները մշտապես գտնվել են Ստեփանակերտի Ազատամարտիկների փողոցում (ավտոկայանի դիմաց) իրականացվող հավաքի, ինչպես նաև հունիսի 3-ին Վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած հակադարձ ուղղվածության հավաքի վայրերում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես այցելել է հավաքների վայրեր՝ դրանց մասնակիցների սահմանադրական իրավունքների ապահովմանն անձամբ հետևելու համար։

Արձանագրում ենք, որ ԱՀ ոստիկանության կողմից հավաքի մասնակիցների իրավունքների խախտման փաստեր չեն գրանցվել։ Կարևորում ենք նաև այն, որ ԱՀ ոստիկանությունը հունիսի 2-ից 4-ը տեղի ունեցած հավաքների ընթացքում ապահովել է Ազատամարտիկների փողոցի՝ հավաքի վայրի հատվածում երթևեկության վերակազմակերպումը, ինչպես նաև հատուկ լիազորել է ԱՀ ոստիկանության բարձրաստիճան սպաներից մեկին՝ որպես հավաքի կազմակերպիչների հետ հաղորդակցության պատասխանատու։ Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ ենք համարում, որ նման իրավիճակներում ոստիկանությունը լրացուցիչ միջոցներ գործադրի՝ ապահովելու հակադարձ հավաքների մասնակիցների անվտանգությունն այն պայմաններում, երբ հավաքներից մեկի մասնակիցների խումբը հայտնվում է հակադիր պահանջներով մյուս հավաքի վայրում։ Մասնավորապես, հունիսի 3-ին Ավտոկայանի հավաքի մասնակիցների մի խումբ երթով հասել էր Վերածննդի հրապարակ, որտեղ նույն ժամանակ ընթանում էր հակադիր պահանջներով հավաքը։

Հավաքների վայրերում գտնվելու ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանին են դիմել մի քանի քաղաքացիներ՝ իրավական բնույթի խնդիրներով։ Մի քանի դեպքով տրվել են իրավունքի վերաբերյալ պարզաբանումներ, իսկ մյուս դեպքերով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ Պաշտպանին գրավոր դիմումներ հասցեագրելու վերաբերյալ։

Որպես ԱՀ պետական իրավասու մարմիններին ուղղված օրենսդրական առաջարկ՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անհրաժեշտ է համարում սեղմ ժամկետում ընդունել արդեն իսկ մշակված՝ հավաքների ազատությունը կանոնակարգող ԱՀ օրենսդրությունը։ Դա խաղաղ հավաքների կազմակերպիչների ու մասնակիցների համար կստեղծի իրենց սահմանադրական իրավունքի իրականացման ավելի կանխատեսելի պայմաններ։

   10.03.2018

          International Human Rights Defence Committe անունով կազմակերպությունը տարածել է հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի սահմանն ապօրինաբար հատած Ադրբեջանի երկու քաղաքացիների՝ Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի մասին՝ նշելով, թե նրանք «բարոյական ու ֆիզիկական կտտանքների» են ենթարկվում: 
          Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը Tert.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը լավ տեղեկացված է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող կազմակերպություններից, գիտի, թե դրանցից որոնք են հետաքրքրված ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող մարդու իրավունքներով, բայց առաջին անգամ է լսում International Human Rights Defence Committee կազմակերպության մասին: 
          Ամեն դեպքում, Ռուբեն Մելիքյանն ասաց, որ ծանոթանալով այս կազմակերպության հաղորդագրության բովանդակությանը, տպավորություն է ստացել, որ այն ավելի շատ քաղաքական բնույթի հայտարարություն է, քան՝ իրավապաշտպան: 
          «Ես մի պահ անգամ կասկածեցի՝ ճի՞շտ տեքստ եմ կարդում, թե՞ ոչ: Մտածեցի գուցե Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունն է, որովհետև բովանդակությունը զուտ քաղաքական էր: Սա խիստ կասկածելի աղբյուր է: Անհրաժեշտ էլ չեմ համարում մեկնաբանել հայտարարության բովանդակությունը»,- նշեց Արցախի ՄԻՊ-ը: 
          Հարցին՝ արդյոք ակնարկում եք, թե Ադրբեջանն է կանգնած այս կազմակերպության հաղորդագրության հետևում, Ռուբեն Մելիքյանը պատասխանեց հակիրճ. «Ես ուսումնասիրել եմ տվյալ կազմակերպության կայքը, սոցիալական ցանցերում նրանց ներկայացվածությունը և խոսուն հրապարակումներ եմ տեսել»: 
          Ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովը և Շահբազ Գուլիևը, որոնք ունենալով զենք ու զինամթերք, 2014թ. հունիսի 29-ին ապօրինաբար հատել էին ԼՂ սահմանը և ներխուժել Շահումյանի շրջանի տարածք՝ հետախուզական գործողությունների նպատակով, այժմ պահվում են Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում: 
          Ռուբեն Մելիքյանն ասաց, որ ինքը պարբերաբար այցելում է Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկ և նրանց հետ, իր մանդատին համապատասխան, կոնֆիդենցիալ հանդիպումներ է անցկացնում: «Կարող եմ վստահեցնել, որ վատ վերաբերմունքի դրսևորումներ Ադրբեջանի երկու քաղաքացիների պահման պայմաններում արձանագրված չեն»,- շեշտեց Մելիքյանը: 
          Նրա խոսքով՝ սա ո՛չ առաջին դեպքն է, ո՛չ էլ վերջինը, երբ մարդու իրավունքներին վերաբերող հռետորաբանությունն ուղղորդվում է մարդու իրավունքների հետ որևէ առնչություն չունեցող նպատակներով: Ընդ որում, Արցախի ՄԻՊ-ի դիտարկմամբ, սա ոչ միայն մեր տարածաշրջանին վերաբերող, այլ համընդհանուր խնդիր է: 
          Հիշեցնենք, որ Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վճռով Դիլհամ Ասկերովը դատապարտվել է ցմահ, իսկ Շահբազ Գուլիևը՝ 22 տարվա ազատազրկման: 
          Այս անձինք հատուկ առաջադրանքով տեղեկություններ էին հավաքել, լրտեսական գործունեություն իրականացրել: Նրանք զենքի գործադրմամբ հուլիսի 4-ին առևանգել էին ԼՂ անչափահաս քաղաքացի Սմբատ Ցականյանին, որի մարմինը հրազենային վնասվածքներով հայտնաբերվել էր հուլիսի 15-ին Քարվաճառ և Մանաշիդ համայնքների միջև ընկած անտառային զանգվածում: 
          Բացի այդ, Հասանովը հուլիսի 11-ի երեկոյան Վարդենիս-Քարվաճառ ճանապարհի 32-րդ կմ-ին ազգային ատելության հողի վրա հրազենով սպանել էր Երևանի բնակիչ Սարգիս Աբրահամյանին (1971թ. ծնված), իսկ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղի բնակիչ Կարինե Դավթյանին հրազենային վնասվածքներ էր հասցրել: Նա զինված դիմադրություն էր ցույց տվել ձերբակալման ժամանակ և վնասազերծվել: 


ԱՀ ՄԻՊ աշխատակազմ 
Նախորդ|Հաջորդ
12345

Copyright © www.ombudsnkr.am 2011-2018
Website developed by CompService Ltd.